Otomatic maszyny - producent maszyn do czyszczenia filtrów DPF
Maszyny do regeneracji filtrów DPF / FAP/ KAT

Aktualne dotacje

DOTACJA DLA ROLNIKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

W terminie od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. rolnicy mogą ubiegać się w ARiMR o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wysokość dotacji nawet do 250 tys. 

W ramach programu możesz uzyskać pieniądze na zakup maszyny do czyszczenia filtrów DPF i rozwinąć skrzydła w nowej branży.
Teraz już bez przeszkód otworzysz swój własny serwis czyszczenia DPF.

Dlatego warto?

Zapoznaj się ze szczegółami: https://otomatic.pl/dpf-biznes/

Kto może dostać dotację

O dofinansowanie mogą starać się osoby (ubezpieczone w KRUS), które:
- są rolnikami
- chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy,
- w czasie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą
- prowadzą na wsi swój biznes i chcą go poszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Od czego zależy wysokość otrzymanej premii?

Warunkiem koniecznym jest utworzenie miejsc pracy w nowopowstałej firmie.
Wynosi odpowiednio:
jedno miejsce pracy – 150 tys. zł.
dwa miejsca pracy – 200 tys. zł,
trzy i więcej – 250 tys. zł.

Pozostałe warunki

- 70 % kwoty premii musi być zainwestowane w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia
- 30 %. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

W jaki sposób wypłacana jest premia?

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) otrzymasz, gdy spełnisz warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będziesz miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. 
Pozostałe 20 proc. wpłynie na Twoje konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Obszar działalności objętych klasyfikacją PKD, w które wpisuje się usługa czyszczenia (regeneracji) filtrów DPF

Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

Grupa 45.2 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pomożemy Ci zrobić pierwszy krok na rynku  usług czyszczenia filtrów DPF

Grzegorz Gurdek
Sprzedaż maszyn
tel. +48 728 411 962
grzegorz.gurdek@otomatic.pl

Krzysztof Smolec
Sprzedaż maszyn
tel. +48 884 160 744
krzysztof.smolec@otomatic.pl

Ważne informacje

Wnioski o dofinansowania można pobrać ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf

Więcej na: www.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram