Otomatic maszyny - producent maszyn do czyszczenia filtrów DPF
Maszyny do regeneracji filtrów DPF / FAP/ KAT

Dofinansowanie UE

OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej maszyny do czyszczenia filtrów cząstek stałych w technologii hybrydowej” w ramach działania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę i
jednostkę naukowo-badawczą oraz dywersyfikacja oferty poprzez wprowadzenie na rynek krajowy oraz światowy innowacyjnej maszyny do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF Platinum pracującej w metodzie hybrydowej.
Efektem przedsięwzięcia będzie:
- wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki na rynku,
- wprowadzenie na rynek przełomowej, nieznanej dotychczas metody czyszczenia filtrów cząstek stałych,
- wzrost zatrudnienia,
- wdrożenie innowacji organizacyjnych i marketingowych,
- poszerzenie grona odbiorców,
- zwiększenie wartości sprzedaży.

Dywersyfikacja oferty Spółki i wdrożenie na rynek nowego produktu możliwe będą poprzez zakup maszyn i urządzeń umożliwiających ich produkcję.

Wartość projektu: 3 127 398,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 398 430,00 PLN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram