Air Knife Flush - czyszczenie na mokro

Metoda ta jest stosunkowo niezbyt udanym ulepszeniem metody czyszczenia "Air Knife" - na sucho.
Czyszczenie filtra DPF jest w większości przypadków ograniczone do płukania powierzchni, a nie penetracji.

Wykorzystanie impulsów sprężonego powietrza podczas napełniania kanałów wodą w zależności od rodzaju nagromadzenia popiołu i sadzy w filtrze DPF nie gwarantuje całkowitego oczyszczenia filtra.
Akumulacja cząstek stałych w filtrze DPF przybiera dwie warstwy, tzw: "filtrację wgłębną" i "filtrację plackową".

Jeśli do procesu czyszczenia używa się zwykłej wody wodociągowej zamiast roztworu ze środkiem zmiękczającym napięcie powierzchniowe wody [np. DPF Active Matic], woda sama w sobie stwarza opór przy przepływie z czystych kanałów wylotowych do brudnych kanałów wlotowych.

Większość cieczy rozpryskuje się wokół, zamiast trafiać do kanałów wylotowych, a następnie wlotowych filtra.

Rozwiązanie "Air Knife Flush" pozwala jedynie na częściowe usunięcie "warstwy plackowej" sadzy i popiołów".
Jeśli strumień wody nie wniknie głęboko w porowatą ściankę filtra DPF [warstwa wgłębna] usuwając cząstki stałe, wewnętrzna i niedoczyszczona część ścianki będzie zachowywać się jak ścianka bez powłoki (niekatalityczna).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram