Metoda hydrodynamiczna
Czyszczenie na mokro

Wykorzystanie siły hydrodynamiki turbulentnego przepływu wody (rys. 1) oraz siły impulsu sprężonego powietrza z kompresora.
Ruch wodnego roztworu czyszczącego jest wymuszany przez ciśnienie zewnętrzne, które musi pokonać opory przepływu w kanałach filtracyjnych.
W przepływie turbulentnym strumienie cieczy mieszają się tworząc wir z łatwością wnikające i usuwające cząstki stałe znajdujące się w mikroporowatych ściankach kanałów filtracyjnych.

Doskonale współpracują z detergentem DPF Active Matic zmniejszającym napięcie powierzchniowe wody, dzięki czemu cząsteczki środka myjącego łatwiej wiążą ię z cząsteczkami brudu i skuteczniej odrywają je od czyszczonej powierzchni.

Podczas procesu czyszczenia geometria przepływu w filtrze DPF stawia opór, tworząc jednocześnie przepływ o dużej prędkości i duże naprężenia ścinające, co stanowi główny mechanizm usuwania sprasowanych osadów w kanałach filtra.

Dodatkowo, opór przepływu jest spowodowany odpowiednią lepkością detergentu (DPF Active Matic), która wywołuje zjawisko podobne w działaniu do tarcia podczas ruchu cząsteczek wody

Metoda ta pozwala na bardzo dokładne usunięcie całej sadzy i popiołu z filtracji plackowej i warstwy wgłębnej.

Zalety:

• kompletny system czyszczenia w jednym urządzeniu
• łatwe usuwanie popiołu i sadzy
• nie wymaga regeneratora termicznego [wypalania]
• brak zanieczyszczenia powietrza w warsztacie cząstkami stałymi

Wady:

• suszenie po czyszczeniu
• osady po czyszczeniu na mokro, z którymi należy się uporać
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram