O FILTRZE DPF

Struktura filtra DPF

Filtr cząstek stałych (DPF) - wychwytuje cząstki stałe ze spalin silników wysokoprężnych poprzez mechanizm filtracji. Pomimo iż dostępnych jest wiele rodzajów filtrów, najbardziej powszechnym jest monolit ceramiczny (kordieryt lub węglik krzemu) o strukturze plastra miodu.

Filtr cząstek stałych jest podobny do katalizatorów (przekrój poprzeczny - plaster miodu). Kanały w monolicie mają jednak większą średnicę i porowate ścianki. Dodatkowo pokryte są powłoką katalityczną, która stanowi podłoże dla cząstek metali katalitycznych.

Monolit

Kanały zatkane od strony wylotu nazywane są komórkami wlotowymi - gdzie spaliny wpadają do filtra. Natomiast kanały z zatkanymi końcami po stronie wlotowej nazywane są komórkami wylotowymi, skąd spaliny wydostają się na zewnątrz.

Spaliny przechodząc przez taką przeszkodę muszą przeciskać się przez porowate ścianki pozostawiając większe cząstki uwięzione wewnątrz zatkanych kanałów.

Powłoka katalityczna

Główną funkcją powłoki katalitycznej jest zapewnienie podłoża dla metali katalitycznych (szlachetnych). Ponadto, powłoka katalityczna może fizycznie oddzielać i zapobiegać niepożądanym reakcjom pomiędzy składnikami złożonego układu katalitycznego

Materiały do powlekania katalitycznego obejmują nieorganiczne tlenki metali nieszlachetnych, takie jak tlenek glinu, tlenek krzemu, tlenek ceru, dwutlenek tytanu, tlenek cyrkonu i zeolity. Niektóre z nich są stosowane jako nośniki katalizatorów, inne są dodawane do powłoki katalitycznej jako promotory lub stabilizatory, a jeszcze inne mają aktywność katalityczną.

Dobre katalityczne materiały powłokowe charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną. Powłoka katalityczna nakładana jest na monolit za pomocą wodnej zawiesiny

Metale katalityczne

Katalizator(y) z metalu szlachetnego mogą być obecne w zawiesinie katalitycznej lub są stosowane w drugim etapie zwanym impregnacją. Podczas impregnacji katalitycznie powleczony monolit zanurza się w wodnym roztworze zawierającym prekursory katalityczne. Katalizator jest suszony i kalcynowany do ostatecznej postaci. Podczas kalcynacji prekursory katalizatora rozkładają się, tworząc katalizator końcowy, zwykle metal lub tlenek metalu. Najpowszechniejszymi katalizatorami są metale z grupy platynowców (PGM), takie jak sama platyna (Pt), pallad (Pd) i rod (Rh).

Mata ceramiczna (ochronna)
Jest owinięta wokół monolitu. Zapewnia izolację termiczną, ochronę przed wstrząsami mechanicznymi i drganiami pojazdu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram