Utylizowanie wkładów filtracyjnych

W filtrze DPF osiadają się cząstki stałe, w tym sadza i cząstki popiołu.
Połączenie pozostałości olejowych z zanieczyszczeniami stałymi i roztworem wodnym, powoduje powstawanie mas szlamu podczas procesu czyszczenia.

Oprócz cząstek sadzy szlamowy popiół zawiera złożoną mieszankę dodatków do smarów silnikowych, metali zużywalnych, produktów korozji i wielu innych niepalnych materiałów

Osad ten osiada na powierzchni materiału wkładów filtracyjnych.
Tworzenie się osadów jest ograniczone przez wydajny system filtracji.
Odkładanie się osadów jest ograniczone przez oddzielny osadnik w zbiorniku płynu czyszczącego maszyny Otomatic DPF.

Wkłady filtracyjne Otomatic pozwalają na wyczyszczenie do 50 filtrów DPF, w zależności od stopnia zabrudzenia filtrów cząstek stałych.

Zużyte wkłady filtracyjne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przed utylizacją należy skontaktować się z lokalnymi lub państwowymi instytucjami ochrony środowiska.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram