Utylizowanie roztworu czyszczącego

Wiele przedsiębiorstw generuje odpady niebezpieczne.
Odpady z czyszczenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wodny roztwór Otomatic DPF ActiveMatic stosowany jako płyn czyszczący o odczynie zasadowym.

Utylizowanie odpadów niebezpiecznych jest regulowane przez przepisy gminne.
Jeśli gmina nie zezwala na usuwanie odpadów bezpośrednio do kanalizacji, należy skontaktować się z wykwalifikowanym firmą w celu ich zutylizowania

Maszyny do czyszczenia filtrów DPF Otomatic posiadają wewnętrzny system filtracji roztworu czyszczącego, więc jego wymiana jest sporadyczna. Wodę w maszynie wymienia się zazwyczaj kilka razy w roku.

Z tego powodu należy kwalifikować się zwykle do grupy wytwórców małych ilości - wytwarzających od 100 do 1 000 kg odpadów niebezpiecznych.

Przed utylizacją odpadów ropopochodnych należy skontaktować się z lokalnymi lub powiatowymi instytucjami ochrony środowiska.
Zbiornik wody
Ścieki roztworu wodnego
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram