Zasada 4-R

Zakład produkcyjny Otomatic kieruje się zasadą 4 R.
Zasada 4-R zapewnia przyjazne dla środowiska podejście do gospodarowania odpadami i strumieniami odpadów.
Ogranicza, ponownie wykorzystuje, poddaje recyklingowi i odzyskuje strumień odpadów na frakcje przyrostowe.

Niektóre ważne aspekty zasady 4R to:
a. Utylizacja materiałów odpadowych.
b. Utrzymanie zdrowego środowiska naturalnego.
c. Zminimalizowanie zanieczyszczenia gruntów i wód.
d. Zmniejszenie zużycia niepotrzebnych przedmiotów.
e. Promowanie stosowania produktów degradowalnych.
f. Wykorzystanie produktów do ich maksymalnej żywotności.

Projekt Otomatic "Badania na rynek" realizuje zasadę RE-USE (ponownego wykorzystania) poprzez całkowite (w okresie 3 lat) wykorzystanie 8,1 ton ścinków blach do produkcji małogabarytowych komponentów przeznaczonych do nowej, innowacyjnej maszyny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram